In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Fujifilm ในประเทศไทย

About FUJIFILM Thailand

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 และ ชั้นล่าง อาคารเอสพี (ตึก IBM) เลขที่ 388 ถนนหพลโยธิน สามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ ตรงข้ามซอยอารีสัมพันธ์ กึ่งกลางระหว่างสนามเป้ากับสะพานควาย สามารถเดินทางมายังบริษัทโดยง่าย โดยทั้งรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถเมล์ ทางด่วน ดอนเมืองโทลเวย์ หรือใช้เส้นทางสายหลักถนนพหลโยธิน

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าจะสะดวกที่สุด โดยลงที่สถานีอารี จะมองเห็นอาคารเอสพี (IBM) ได้อย่างชัดเจน ให้ลงจากสถานทีทางด้านโชว์รูมโตโยต้า เดินไปทางสะพานควายเพียง 30 เมตรก็จะถึงอาคารเอสพี หากขับรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถที่อาคารจอดรถของอาคารเอสพี มีที่จอดรถจำนวนถึง 18 ชั้นด้วยกัน

สามารถติดต่อบริษัทได้ที่เบอร์ 0 2270 6000 หมายเลขแฟกซ์ 0 2270 6007

แผนที่ตั้งบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มได้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกับการทำการตลาดอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน ฟูจิฟิล์มยังคงคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกระแสของเทคโนโลยีดิจิตอล ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

จากความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ฟูจิฟิล์ม ได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยบริษัท ฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศพร้อมกันทั่วโลก ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น FUJIFILM Corporation พร้อมปรับโลโก้ใหม่ เป็น ซึ่งสื่อให้เห็นถึงพลัง และความทันสมัย ภายใต้แบรนด์ที่แข็งแกร่งของฟูจิฟิล์ม สู่รากฐานที่ 2 (Second Foundation) ของฟูจิฟิล์มและสำหรับฟูจิฟิล์มประเทศไทยนั้น ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโลโก้ใหม่ ตามนโยบายบริษัทแม่เป็น บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการแข่งขัน ฟูจิฟิล์มมั่นใจว่า คุณภาพอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ยอดเยี่ยม ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของสินค้า ความทุ่มเททางการตลาด และการสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ฟูจิฟิล์มก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง และเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค

ปัจจุบันฟูจิฟิล์มมีศูนย์บริการอัดภาพระบบดิจิตอล FDi Station กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ฟูจิฟิล์มยังมีศูนย์ Technical Education Center ที่ทันสมัย ในการ ฝึกอบรมให้คำปรึกษาด้านเทคนิคต่าง ๆ แก่ร้านค้า ตลอดจนมีศูนย์บริการ After Sales Service ในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว อีกด้วย

และเพื่อเป็นตอบแทนกลับคืนสู่สังคมตามปรัชญาของบริษัทฯ แล้ว ฟูจิฟิล์ม ได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้านการถ่ายภาพ อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

 • การร่วมมือกับภาครัฐบาลไทยในการจัดการประชุมสำคัญ ๆ ระดับโลก โดยการจัดตั้งศูนย์บริการภาพถ่ายในงานประชุม World Bank ปี 1999
 • งานประชุม ASEM ปี 1996
 • งานประชุม APEC ในปี 2003
 • สนับสนุนการถ่ายภาพของ การประกวด Miss Universe 2005 Thailand
 • การเข้าร่วมสนับสนุนโครงการประกวดภาพถ่าย ดอกไม้ไฟแห่งความจงรักภักดี ร่วมกับทางเมืองทองไซโก เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย เช่น งานลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก
 • การร่วมมือกับองค์กรทางการถ่ายภาพในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพที่องค์กรเหล่านี้จัดขึ้น เช่น งานโฟโต้แฟร์ งาน Commart และงาน ICT EXPO
 • การสนับสนุนด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์แก่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สมาคมสยามคัลเลอร์สไลด์ สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และนิตยสารทางการถ่ายภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและสถาบันการศึกษาด้านการถ่ายภาพ เช่น จัดอบรมการถ่ายภาพดิจิตอล แก่กองวิทยาการภาคที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ การอบรมการถ่ายภาพและเครื่องมินิแล็บ ให้แก่สถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยราชมงคล กรุงเทพ เป็นต้น
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพ และสร้างสรรค์ไอเดีย ให้แก่นักศึกษา ตามสถาบันต่าง ๆเช่น โครงการประกวด Fuji Scrapbook และ โครงการประกวดทำนิตยสารฉบับพิเศษ I-Mag ปี 4 ร่วมกับทางนิตยสารสุดสัปดาห์
 • การให้ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่องค์กรการถ่ายภาพ