In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

ประวัติ Fujifilm Corporation ในประเทศไทย

2532 บริษัท ฟูจิโฟโต้ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ภายใต้ ปรัชญา “คุณภาพต้องเป็นหนึ่ง”
2534 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการภาพถ่ายในงานประชุม World Bank 1991
2539 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการภาพถ่ายในงานประชุม ASEM 1996
2542 ฟูจิฟิล์ม ครบรอบ 10 ปี จัด “ฉลอง 10 ปีฟูจิฟิล์ม” จัดแคมเปญส่งเสริมการขายครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวฟิล์มสีฟูจิซูพีเรีย รุ่นใหม่
2546 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการภาพถ่ายในงานประชุม APEC 2003
2547 ฟูจิฟิล์ม ครบรอบ 15 ปี จัดทำหนังสือ Supplement ฉบับพิเศษ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ เดอะเนชั่น
2548 สนับสนุนการถ่ายภาพการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2005
ฟูจิฟิล์มรับรางวัล Superbrands Thailand 2005/2006
2549 เปลี่ยนชื่อบริษัท ฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2552 ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย ครบรอบ 20 ปี
2553 บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 321 ล้านบาท ในวันที่ 30 กันยายน 2553