In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.


บิ๊กคาเมร่า  จับมือ ฟูจิฟิล์ม  ทุ่มงบกว่า  15  ล้านบาทเซ็นสัญญาลงเครื่อง โฟโต้บุ๊ค  35 สาขา  เสริมบริการโฟโต้บุ๊คกับคอนเซ็ปท์  “ รอรับได้เลย ”  เตรียมลุยตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมาย

มิถุนายน 01, 2554
FTAI

บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ทุ่มงบกว่า  15 ล้านบาท  เซ็นสัญญาติดตั้งเครื่องผลิตโฟโต้บุ๊ค   กับบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย)  จำกัด   จำนวน   35  เครื่อง   เพื่อเสริมสร้างการบริการทำสมุดภาพโฟโต้บุ๊ค   ภายใต้แบรนด์   BIG  Image  Plus   กับคอนเซ็ปท์   “ รอรับได้เลย ”   เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล   และอุปกรณ์ถ่ายภาพของเมืองไทย    ที่มีการให้บริการแบบครบวงจร  พร้อมเตรียมทำการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมาย  

 

FTAI

สำหรับการร่วมเซ็นสัญญาการติดตั้งเครื่องโฟโต้บุ๊ค   กับทางฟูจิฟิล์ม  ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพชั้นนำ   เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการผลิตหนังสือภาพ  หรือ “ โฟโต้บุ๊ค ”  นั้น  

นายพงษ์พันธ์  อโณทัยไพบูลย์  ผู้จัดการฝ่ายขาย  บริษัท  ฟูจิฟิล์ม  (ประเทศไทย)  จำกัด  กล่าวว่า
“ ปัจจุบันการบริโภคฟิล์มถ่ายภาพลดลงอย่างมาก   เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาการถ่ายภาพถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอล  แต่อย่างไรก็ตาม  ตลอดช่วงที่ผ่านมา  การอัดภาพในประเทศไทย ยังคงมีการบริโภคที่สูง และการขยายตัวของดิจิตอลมินิแล็บยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  ส่วนการเก็บภาพในสื่อดิจิตอล  และการพิมพ์รูปที่บ้าน (Home Printer) ยังมีสัดส่วนที่ไม่มากนัก  ซึ่งการอัดภาพผ่านร้านมินิแล็บยังคงได้รับความนิยมเป็นหลัก   สำหรับตลาดการบริโภคกระดาษอัดภาพสีในประเทศไทยอยู่ที่ปีละ 11 ล้านตารางเมตร เมื่อเทียบกับฟิล์มถ่ายภาพจะเท่ากับฟิล์มประมาณ 20 ล้านม้วน ซึ่งจำนวนของภาพที่อัดเมื่อเทียบกับปริมาณภาพที่ถูกถ่ายโดยกล้องดิจิตอลถือว่าน้อยมาก  และมองว่าพฤติกรรมการอัดภาพสีโดยทั่วไปของคนไทยยังไม่เปลี่ยนจากเดิมมากนัก  ฟูจิฟิล์มจึงมองเห็นโอกาสทางการตลาดอีกมาก  


FTAI

FTAI

FTAI

สำหรับในปีนี้ ฟูจิฟิล์มมีเป้าหมายที่ท้าทายโดยต้องการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของการอัดภาพโฟโต้บุ๊ค  โดยโฟโต้บุ๊ค เริ่มกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นและแพร่หลายไปยังอเมริกา  ราว 3-5 ปีที่ผ่านมา  การทำโฟโต้บุ๊ค  คือ การนำเอาภาพที่ถ่ายมาจัดรูปเล่มให้เป็นเรื่องราวในรูปแบบที่ต้องการ แล้วอัดภาพออกมาเป็นหนังสือภาพ  นอกจากนั้น ยังให้คุณค่าทางอารมณ์ คือ การแบ่งปันความสุข ความทรงจำ จากการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่โดยเป็นหนังสือภาพที่ถูกออกแบบเรื่องราวและรูปแบบตามที่ต้องการ

 

FTAI

ฟูจิฟิล์มได้มองถึงช่องทางการตลาด  โดยในส่วนของธุรกิจผู้ประกอบการ   สามารถต่อยอดทางธุรกิจอัดรูปสี  และเพิ่มยอดขายให้กับกล้องดิจิตอล รวมไปถึงเป็นการเพิ่มสินค้าและบริการรูปแบบใหม่กับกลุ่มเป้าหมาย และในส่วนของผู้บริโภคนั้น  ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ในการเก็บภาพแบ่งปันความสุข  และความทรงจำผ่านรูปถ่าย ได้สร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  ”

 

FTAI

นายพงษ์พันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  
“ ฟูจิฟิล์มได้วางแนวคิดโฟโต้บุ๊ค เพื่อตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภคโดยรูปแบบโฟโต้บุ๊คที่ฟูจิฟิล์มนำเสนอจะเหมาะกับผู้บริโภค  โดยคุณภาพของหนังสือภาพจะอยู่บนกระดาษอัดภาพสี แบบซิลเวอร์ฮาไลด์ที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพดีที่สุดในปัจจุบัน  รวมทั้งการเข้าเล่มหนังสือที่จะมีความทนทานเป็นพิเศษ  ในราคาที่จับต้องได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท เท่านั้น   ที่สำคัญที่สุดอยู่ภายในแนวคิด “รอรับได้เลย”

และในโอกาสนี้  ฟูจิฟิล์ม ได้มองพันธมิตรทางธุรกิจ  ด้วยการจับมือกับทาง บิ๊ก คาเมร่า ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายกล้องดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุด  และมีศูนย์บริการอัดภาพสี อย่างครบวงจร  เปิดให้บริการโฟโต้บุ๊คในช่วงแรก  35  สาขาหลักของ
บิ๊ก คาเมร่า  และคาดว่าจะเปิดบริการครบทุกสาขาภายในสิ้นปีนี้

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสื่อโฆษณาโฟโต้บุ๊ค ในหนังสือพิมพ์, นิตยสาร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และบริษัทฯ ได้จัด โรดโชว์ ธุรกิจ โฟโต้บุ๊ค 16 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ  ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการมินิแล็บอีกด้วย  ซึ่งเตรียมงบประมาณสำหรับทำการตลาดไว้ที่  6  ล้านบาท ”

FTAI

นายชิตชัย   เธียรกาญจนวงศ์  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด  กล่าวว่า  
“  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บิ๊กคาเมร่า คือผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายกล้อง และอุปกรณ์ถ่ายภาพ  ที่มีแบรนด์สินค้าให้เลือกมากที่สุดในประเทศไทย  ด้วยการให้บริการด้านการถ่ายภาพแบบครบวงจร  อันได้แก่  BIG Fix  บริการรับซ่อมกล้องทุกแบรนด์  ด้วยคุณภาพระดับแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำ  , BIG  Pro Care Service   บริการขยายระยะเวลารับประกันกล้องเป็น 2 ปี  , ศูนย์บริการล้างอัดภาพสีด้วยระบบดิจิตอล  FDI Station   และรวมถึงบริการล่าสุดกับ  BIG Image Plus   บริการทำสมุดภาพโฟโต้บุ๊ค  ด้วยระบบดิจิตอลคุณภาพสูง   ซึ่งความร่วมมือกับฟูจิฟิล์มในครั้งนี้  ทำให้บิ๊กคาเมร่า สามารถผลิต โฟโต้บุ๊ค  ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก   เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต   ให้มีความสะดวก   รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ    ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบิ๊กคาเมร่า    ในเรื่องของการพัฒนา การให้บริการแบบ  One-stop Services   โดยการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยมาเสริมสร้าง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ”

FTAI

สำหรับการติดตั้งเครื่องผลิตโฟโต้บุ๊คที่หน้าร้านบิ๊กคาเมร่านั้น  จะสามารถช่วยพัฒนาพื้นที่การให้บริการของ  BIG Image Plus  ให้ครอบคลุมมากขึ้นและยังช่วยประหยัดเวลาในการผลิต  เนื่องจากสามารถผลิตที่หน้าร้านได้เลยทันที  ภายใต้  Concept  “ รอรับได้เลย ! ”  นอกจากนี้  บิ๊กคาเมร่ายังได้จัดเตรียมสื่อโฆษณาลงในสื่อต่างๆ  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค  และจะมีการจัดกิจกรรม  Roadshow  เพื่อสนับสนุนการให้บริการของบิ๊กคาเมร่าอีกด้วย  ”

FTAI

คุณชิตชัยกล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า
ปัจจุบัน  BIG Camera  ยังคงรักษามาตรฐานการเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ของเมืองไทย  ด้วยสาขาที่พร้อมให้บริการกว่า  170  สาขาทั่วประเทศ   กับสินค้าที่มีให้เลือกมากมายหลากหลาย  ครบทุกความต้องการ  พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย  ที่เอาใจผู้รักการถ่ายภาพ  อาทิ  กิจกรรม  BIG Digital Day   การอบรมการใช้งานกล้องเบื้องต้น , BIG Photo Trip  กิจกรรมถ่ายภาพกับนางแบบชั้นนำแบบ  Exclusive  รวมถึงการประกวดภาพถ่ายและกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย  ซึ่งบิ๊กคาเมร่าจะยังคงมุ่งพัฒนาการให้บริการ  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป